8 tấn gạo nghĩa tình được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Gò Vấp

199

Trưa ngày 11/6/2021 , 8 tấn gạo nghĩa tình đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Gò Vấp.

Số gạo trên sẽ được trao cho 800 hộ dân của 16 phường trên địa bàn quận Gò Vấp. Công ty cổ phần gỗ An Cường, Tập đoàn Trần Anh và Công ty bất động sản Sài Gòn Thăng Long là 3 đơn vị đã hỗ trợ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Gò Vấp. Nhằm chia sẻ những khó khăn mà người dân quận Gò Vấp gặp phải khi chấp hành Chỉ thị 16 về phòng dịch Covid của Chính phủ.

Nguồn Báo Thanh Niên