CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land – HoSE:SCR) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cuộc họp sẽ tổ chức vào ngày 25/4.

ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ biểu quyết miễn nhiệm bà Nguyễn Thuỳ Vân khỏi chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2022.  HĐQT đề nghị tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 6 thành viên, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, ĐHĐCĐ sẽ bầu thêm hai thành viên HĐQT để bổ sung một người và thay thế bà Nguyễn Thuỳ Vân. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thêm là 5 năm kể từ ngày được bầu.

Theo đơn đề cử ngày 4/4 của cổ đông, hai ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT là bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Hồng Anh. Trước đây, bà Huỳnh Bích Ngọc từng là Phó Chủ tịch Thường trực TTC Land từ 2007 – 2019. Hiện tại, bà Ngọc là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch  Thành Thành Công – Biên Hoà (HoSE:SBT). Ông Đặng Hồng Anh là con trai bà Ngọc. Thành Thành Công – Biên Hoà là cổ đông lớn tại TCC Land, tỷ lệ sở hữu 17,2%, tương đương 58,5 triệu cổ phần (tính đến cuối năm 2019).

Ngoài ra, HĐQT muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thuỳ Vân thành Tổng Giám đốc Võ Quốc Khánh.

Năm nay, TTC Land đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 2.135 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất 300 tỷ đồng, tăng lần lượt là 26,8% và 23,9% so với thực hiện năm trước.

Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tăng 83,3% đạt 1.683 tỷ đồng, LNTT hợp nhất thực hiện tăng 18,3% đạt 242 tỷ đồng, vượt lần lượt là 12,1% và 5,2% so với kế hoạch.

Tình hình kinh doanh của TTC Land năm 2021. Ảnh: SCR.

Về hoạt động kinh doanh năm 2021, HĐQT công ty nhận định, bất động sản dân dụng vẫn là loại hình sản phẩm chủ lực, các dòng sản phẩm Carillon đã được khách hàng nhận diện rõ, tỷ lệ bán và hấp thụ của thị trường tốt; hai dòng sản phẩm Charmington (cao cấp) và Jamona (phức hợp) đã dần được thị trường nhận diện theo đúng định hướng chiến lược. Bên cạnh đó, công ty tăng cường tìm kiếm và phát triển cho thuê bất động sản thương mại các dự án của công ty, tỷ lệ cho thuê bình quân đạt 71%. Công ty đã bán 5 thửa đất Thanh Đa, luỹ kiến đến hiện tại đã bán 8/18 thửa tương ứng với diện tích là 26.103,4 m2/ 44.319,5 m2; và sẽ tiếp tục giải phóng tích sản các thửa còn lại để thu về dòng tiền và lợi nhuận. Các sản phẩm mới được mở bán chưa nhiều do gặp khó khăn về mặt pháp lý.

Năm qua, TTC Land đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng 60% cổ phần CTCP Hoa Đồng, và đang thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty Phước Tân.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ năm 2021 tăng 17,4%, đạt 128,7 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến sẽ trích 5% cho quỹ đầu tư phát triển, 5% cho quỹ khen thưởng, và 5% cho quỹ phúc lợi. Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tổng giá trị hơn 293 tỷ đồng. Sau phân phối, LNST luỹ kế đến 31/12/2021 còn hơn 78 tỷ đồng, HĐQT đề nghị giữ lại chuyển sang năm 2023.

Đơn vị: Tỷ đồng.

HĐQT đề nghị phát hành 29,3 triệu cổ phiếu trong năm nay để trả cổ tức năm 2021, tương ứng tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận một quyền nhận thêm một cổ phiếu, 25 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận hai cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chào bán 51,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 14.000 đồng/cp trong năm 2022. Tỷ lệ phát hành là 14% (cổ đông sở hữu một cổ phiếu tương đương với một quyền mua thêm cổ phiếu, 100 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua 14 cổ phiếu). Tổng khối lượng vốn huy động là 718,1 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.663,6 tỷ đồng lên 4.176,5 tỷ đồng.

HĐQT cũng đề xuất phát hành hơn 18,3 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên cấp quản lý với giá chào bán 11.000 đồng/cp trong năm nay, tỷ lệ 5%. Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác với giá bán ít nhất hơn 11.000 đồng/cp.

Vy Anh
Nguồn Người Đồng Hành