Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) công bố Nghị quyết HĐQT duyệt kế hoạch thực hiện chia trả cổ tức bằng tiền mặt 2020 và cổ phiếu năm 2019 với ngày 23/12 là đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông. Ngày 5/1/2022 sẽ là ngày chi trả cổ tức tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức thực hiện chia là 39,6%.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chia cổ tức tiền mặt 2020 với tỷ lệ 12%, 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng, tương đương với giá trị thanh toán 4.440 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 27,6%, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 276 cổ phiếu mới.

Với 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức 2019. Sau phát hành, vốn Vietcombank sẽ tăng lên hơn 47.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, Vietcombank có 52.084 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối trong khi vốn điều lệ 37.088 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, đa phần các nguồn thu của ngân hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Như thu nhập lãi thuần đạt 31.606 tỷ đồng, tăng 22%; hoạt động dịch vụ mang về 4.993 tỷ đồng, tăng 41%; hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận 3.202 tỷ đồng, tăng 10%. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế trong kỳ phân bổ cho cổ đông ngân hàng đạt 15.457 tỷ đồng, tăng 21%.

Cổ phiếu VCB chốt phiên ngày 9/12 ở mức giá 99.200 đồng/cp, gần như đi ngang trong 6 tháng qua.

Nguồn Người Đồng Hành