Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi 2021. Trong đó, tôi thấy việc tăng thẩm quyền của Công an cấp xã, phường. Vậy, cụ thể việc chỉnh sửa thẩm quyền này là gì, người dân có điều gì cần lưu ý không? Bạn đọc L.H hỏi.

Công an xã có thêm thẩm quyền kiểm tra xác minh sơ bộ đối với việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm.

Trả lời về vấn đề trên, Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội cho hay, đối với vấn đề mà bạn hỏi liên quan đến thẩm quyền của Công an cấp xã, phường thì theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021, khoản 1, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự như sau:

“3. Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì nội dung này được quy định như sau:

“3. Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.

Như vậy, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung 2021 đã bổ sung quyền của Công an xã có thêm thẩm quyền kiểm tra xác minh sơ bộ đối với việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm.

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 14/1/2022 cũng quy định bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ đối với tố giác, tin báo tội phạm cho Công an xã, cụ thể:

– Xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan;

– Kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường xác minh;

– Xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại…

Việc bổ sung trách nhiệm này cho Công an xã để hướng dẫn quy định Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung 2021.

VÕ QUẾ