Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt 17.100 tỷ đồng, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước và tương đương hơn 86% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động tăng 37,9% lên 26.900 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank có thêm khoảng 870.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 9,2 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 9 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 456 triệu giao dịch (tăng 78,1% so với cùng kỳ) và 6,3 triệu tỷ đồng (tăng 91%).

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã tiếp tục tăng từ mức 46,1% tại thời điểm 30/6 lên mức 49% tại 30/9, đứng đầu so với các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý III tới nay.

Trong vòng 12 tháng qua, số dư CASA đã tăng 59,1%, đạt 155.000 tỷ đồng. Trong đó, CASA của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tăng lần lượt 27% và 114,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối quý III, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Techcombank tính theo chuẩn Basel II đạt mức 15,2%.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng dù đã giảm từ mức 259% cuối quý II xuống còn 184%, song, vẫn cao hơn mức 148% cùng kỳ năm trước. Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 2.800 tỷ đồng, tương đương 0,9% dư nợ.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Techcombank đã cơ cấu hơn 11.500 tỷ đồng dư nợ của khách hàng. Trong năm 2021, số tiền ngân hàng đã hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất là 600 tỷ đồng.

Lê Huy / CafeF