Theo quy định trình tự, thủ tục thực hiện của Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu “công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội”. Thực hiện quy định này, ngày 19.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có hướng dẫn người lao động cách tra cứu thông tin trên trang web của đơn vị.

Theo đó, bước 1, người lao động vào trang thông tin điện tử của BHXH TP.HCM tại địa chỉ: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2, nhấp vào banner trên trang có hiện nội dung “Công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP”.

Người lao động tra cứu bằng cách nhập mã số BHXH, họ tên

Bước 3, người lao động nhập mã số BHXH, họ và tên cần tra cứu.