Dấu ấn ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó đạt nhiều kết quả...

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020 có gì...

Tổng cục Thuế cho biết việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn...

Tháng 01/2021: Thu ngân sách từ thuế ước đạt 134.000 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 01/2021 ước đạt 134.000 tỷ đồng, đạt 12% so với...

Chính phủ đồng ý kéo dài chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg...

Tin Mới